Listado de la etiqueta: karting

Primera prova dels Campionats de Catalunya de Kàrting 2019, 23 i 24 de març Circuit Zona Kàrting Juneda

TANCAMENT INSCRIPCIONS / CIERRE INSCRIPCIONES:

DILLUNS 18 DE MARÇ / LUNES 18 DE MARZO

Es recorda que els entrenaments des de dilluns fins divendres (inclòs) de la setmana de la cursa estan prohibits per tots els participants, sense excepcions. (Art. 28.2 RECCK 2019)
Se recuerda que los entrenamientos desde el lunes hasta el viernes, inclusive, de la semana de la carrera estan prohibidos para todos los participantes sin excepciones (Art. 28.2 RECCK 2019)

També es recorda l’aplicació de l’Article 8.4 del Reglament Esportiu: No s’acceptaran inscripcions un cop superat el termini de tancament d’inscripcions, excepte casos de força major acceptats per la FCA.
También se recuerda la aplicació del Artículo 8.4 del Reglamento Deportivo: No se aceptaran inscripciones una vez superado el plazo de cierre de inscripciones, excepto casos de fuerza mayor aceptados por la FCA.

Categories convocades / Categorias convocadas

BENJAMI – ALEVI
CADET
JÚNIOR
SÉNIOR
MÀSTER

Sol·licitud Inscripció Excel Solicitud Inscripción Excel

Reglament Particular Reglamento Particular (PENDENT APROVACIÓ)

Horaris De La Prova Horarios De La Prueba